Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre ve İSG Politikamız

ASTEL LED olarak;

Müşterilerin, tedarikçilerin ve tüm ilgili taraflarının birlikte çalışmaktan heyecan duyacağı bir şirket haline getirmek amacıyla:

İç ve dış müşteri istekleri ve tüm ilgili tarafların kalite, bilgi güvenliği, çevre ve isg beklentilerini tam olarak algılayıp beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılarken tüm yükümlü olduğumuz yasal mevzuat ve diğer gereklilikleri uymak, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve sektördeki diğer firmalar ile çevre ve isg standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapmak ve gerekli kaynağı sağlamak,

Ürün ve hizmetleri zamanında, optimum fiyatla sağlayarak firmamızın elektronik sektöründeki rekabet gücünü ve pazar payını arttırmak, ürün ve hizmetlerimizin satışı, piyasaya sürümü sırasında hava, su, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltmak ve atıkların yetkilendirilmiş firmalar tarafından bertaraf edilmesini sağlamak;

Meslek hastalıklarının, sağlık bozulmalarının önlenmesi ve çalışanların bu konuda sürekli bilinçlendirilmesi,

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme çalışmalarımızı tüm çalışanların katılımı ile sürdürmek ve çalışmalarımız sırasında çevre etkilerimizi minimize etmek, çevre kirlenmesini önlemek, kullanılan tüm kaynakların tüketimini minimize etmeyi,

Sahip olduğumuz bilgiyi; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı, sistemin sürekli gelişmesini sağlaması için gerekli kaynakları ayırmayı, tabi olduğumuz yasal ve diğer şartlara uymayı, bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Tüm çalışanların, oluşan çevre etkileri konusunda bilinçlendirilmesini sağlamayı,

Taahhüt Ederiz.